CONDICIONS LEGALS


Titularitat

Aquest lloc web i el domini és propietat del CEDRICAT amb domicili a la Ctra. de Coll de Jou, km 2 25280 SOLSONA (Lleida), CIF G-25507435, Tel. (+34) 973 48 43 20 i correu electrònic cedricat @ cedricat.cat web: www.cedricat.cat.


Protecció de dades:


D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que es sol·liciten en aquest formulari seran incorporades en un fitxer automatitzat.

L’ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i s’utilitzaran per a gestionar el servei sol·licitat i/o fer-vos arribar informació sobre activitats i serveis que us puguin ser d’interès.

La persona interessada, pel que fa a les dades personals que figuren en aquest formulari, autoritza expressament al CEDRICAT a utilitzar-les per aquesta finalitat.

En cas de no donar el vostre consentiment, o per exercir el vostre dret d’accés, rectificació o cancel·lació, us preguem que us poseu en contacte amb el CEDRICAT
(Ctra. de Coll de Jou, km 2 CP 25280 SOLSONA- Lleida Tel. (+34) 973 48 43 20 e-mail: cedricat @ cedricat.cat web: www.cedricat.cat)